لینومن،ردیاب و محافظ گوشی

من لینو هستم،
ردیاب و محافظ شخصی تلفن همراه شما!

در صورتی که هنوز من را روی تلفن همراهتان نصب نکرده اید، اینجا بهترین مکان برای آشنایی ما با یکدیگر است!

من طراحی شده ام تا با نمایش آخرین موقعیت جغرافیایی تلفن همراه شما بر روی نقشه، شما و یا دوستانتان را از نگرانی نجات دهم.